Trafikläget

Läget på svenska vägar just nu:


Plats: . E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Ombyggnation av Nordreälvbron. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider


Plats: . Väg 40 från Dalsjöforsmotet (90) till Rångedalamotet (91) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Rådjur på fel sida viltstängslet


Plats: . Väg 49 från Björkhult till Mölltorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Hinder. Väg 49 avstängd i höjd med Fagersanna på grund av husbrand. Räddningstjänst är på plats


Plats: . E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Vägarbete. Arbete med gångbro, endast höger körfält öppet.


Plats: . E20 från Hasslerör till Länsgr. Västra Götlands/Örebro län vid Hansatorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Slåtterarbete. Skyddsfordon medföljer


Plats: . E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Vägarbete. Nybodakurvan samt påfarten från Västberga Alle avstängd.


Plats: . Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Delsjömotet (71) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Rådjur på fel sida viltstängslet


Plats: . E18 vid Trafikplats Lahäll (181) båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Vägarbete. Etableringsarbete.


Plats: Kornhallsleden. Väg 570 i Kungälvs kommun i Västra Götalands län

Beskrivning: Färjor. Färjeleden avstängd på grund av underhållsarbete. Fredag 17/7 kl 19,00 till måndag 20/7 kl 04.45.


Plats: . Väg 758 från Hudiksvalls flygplats till Bergsjö båda riktningarna i Gävleborgs län (X)

Beskrivning: Vägarbete. Vägslotter, långsamtgående fordon


Plats: . E4 från Trafikplats Åby (124) till Trafikplats Björnsnäs (125) båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Vägarbete. Byggnation av nya broar. Ett körfält i varje riktning öppet.


Plats: . E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Ålängen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Beskrivning: Vägarbete. Beläggningsarbete. Fräsning och beläggning, trafiken regleras med lots.


Plats: . Väg 650 i Dalarnas län, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Beläggningsarbete Fläckvis lappning regleras med lots


Plats: . Väg 296 från Furudal till Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Finsthögst båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Beskrivning: Vägarbete. Beläggningsreparationer, trafiken regleras med lots.


Plats: Ivöleden. Väg 2074 vid Ivöfärjan, i båda riktningar.

Beskrivning: Färjor. Färjeden avstängd 15 juli kl 23:00 till den 16 juli kl 05:00 på grund av underhåll. Endast passagerarbåt trafikerar under uppehållet.


Plats: . Väg 264 från Arninge Centrum till Trafikplats Arninge (185) i riktning mot Vaxholm i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Vägarbete. Broreparation


Plats: . E6.20 från Rödastensmotet till Bräckemotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Broarbete. Renovering av brobana. Mycket begränsad framkomlighet över bron. Trafiken regleras med vakt och lots och långa köer kan uppstå.


Plats: . E18 från Trafikplats Aspholmen/Bista (111) till Trafikplats Norrplan (115) i riktning mot Västerås i Örebro län (T)

Beskrivning: Vägarbete. Berör främst av och påfartsramper. Begränsad framkomlighet vid aktuell arbetsplats.


Plats: . Väg 55 från Jansberg till Cirkulationsplats Glysas grav båda riktningarna i Södermanlands län (D)

Beskrivning: Vägarbete. Broarbete, trafiken regleras med signal. Nattetid leds trafiken om.


Plats: . Tegeluddsvägen mellan Värtavägen och Sandhamnsgatan, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Ledningsarbete på Tegeluddsvägen, Trafiken regleras med vakt vid behov. Arbetet sker nattetid.


Åter till Avståndstabell Sverige

Artiklar för Avståndstabell   © 2009-2020 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige