Trafikläget

Trafikläget på svenska vägar just nu:


Plats: . Väg 182 från Ubby till Holmen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Olycka. Tre bilar har kolliderat. Räddningstjänst är på plats. Trafiken regleras växelvis.


Plats: . Väg 578 från Väsemotet till Färjstugan båda riktningarna i Värmlands län (S)

Beskrivning: Vägarbete. Lednings- och telearbete. Följ orange vägvisning


Plats: . E4 vid Trafikplats Tureberg (172) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Personbil i höjd med avfarten.


Plats: . E20 från Öster Tibble till Länsgr. Södermanlands/Västmanlands län vid Råbyhed i riktning mot Eskilstuna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Olycka. Flera fordon. Väg avstängd under insats. Prognos oklar.


Plats: . E4 från Trafikplats Hagsta (201) till Axmartavlan (202) i riktning mot Sundsvall i Gävleborgs län (X)

Beskrivning: Olycka. Personbil som åkt in i mitträcket strax norr om Hagsta. Begränsad framkomlighet. Räddningstjänsten på plats.


Plats: . E4 från Skarvberget till Trafikplats Hagsta (201) i riktning mot Sundsvall i Gävleborgs län (X)

Beskrivning: Olycka. Singelolycka med personbil strax söder om Hagsta. Begränsad framkomlighet. Räddningstjänst på plats.


Plats: . E18 från Trafikplats Morgendal (124) till Trafikplats Strö (123) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Olycka. Lastbil som har kört av vägen. Skyddsbil på plats, begränsad framkomlighet.


Plats: . E6 från Trafikplats Falkenberg C (51) till Trafikplats Morup (52) båda riktningarna i Hallands län (N)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Rådjur på vägen i höjd med Morup.


Plats: . Väg 51 från Börsjö till Sonstorp/Örtagsvägen i riktning mot Örebro i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Vägarbete. Sopning av vägbanan,


Plats: . E4.07 från Trafikplats Beckers Hov till Norrköping/Packhusgatan båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Olycka. Trafikolycka, Norra Promenaden 106.


Plats: . E12 från Granö till Vilan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Lastbil men släp i höjd med Lillsele som blockerar halva vägbanan. Inväntar bärgare som är på plats 08:30. Bärgningen beräknas ta ca 30 min.


Plats: . E4 från Lappnäset till Trafikplats Piteå Sundsgatan båda riktningarna i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Vägarbete. Arbeten med skyltning för Tpl Hortlax. Kortare stopp kommer förekomma under arbetet.


Plats: . Väg 1359 i Skåne län, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Väg avstängd. Ledningsarbete i Glumslöv


Plats: . Väg 26 från Ek till Trafikplats Haggården båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Planskild gång- och cykelbana vid Karleby. Minsta bredd 3,75 meter


Plats: . E4 från Länsgr. Stockholms/Uppsala län till Trafikplats Måby (182) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Personbil i vägren.


Plats: . Väg 108 från Trelleborg till Cirkulationsplats Svedala i riktning mot Örkelljunga i Skåne län (M)

Beskrivning: Vägarbete. Begränsad framkomlighet på grund av skyltningsarbete mellan Trelleborg och Lomma.


Plats: . E20 från Trafikplats Saltskog V (142) till Trafikplats Nykvarn (140) i riktning mot Strängnäs i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Vägarbete. Skyddsbil kan befinna sig i både höger och vänster körfält.


Plats: . Väg 728 från Pålsbo till Trollåsen båda riktningarna i Hallands län (N)

Beskrivning: Olycka. Lastbil i singelolycka räddningstjänst på plats. Trafiken leds förbi växelvis.


Plats: . E6 från Trafikplats Landskrona N (26) till Trafikplats Lomma (20) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)

Beskrivning: Vägarbete. Begränsad framkomlighet på grund av skyltningsarbete mellan Landskrona och Lomma.


Plats: . E 4 vid Trafikplats Bergsviken, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Omledning förbi nya broläget vid trafikplats Hortlax


Åter till Avståndstabell Sverige

Se även Vägvädret just nu

Trafikläget på Avståndstabell   © 2009-2021 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige