Trafikläget

Trafikläget på svenska vägar just nu:


Plats: . E18 vid Trafikplats Kallhäll (153) i riktning mot Enköping i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Lastbil i slutet av påfarten. Däcksrester i höger körfält.


Plats: . E18 från Trafikplats Hedströmmen (122) till Trafikplats Morgendal (124) båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Trafikmeddelande.


Plats: . Väg 226 från Huddingevägen/Örbyleden till Huddingevägen/Sockenvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Blödande asfalt mellan Östbergakorset och Örbyleden. Skyltar uppsatta på plats.


Plats: . E6.20 vid Angeredsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Broarbete. Dubbelriktad trafik mot Gårdsten.


Plats: . Väg 571 från Tpl Skatteskärsmotet till Tpl Spångamotet båda riktningarna i Värmlands län (S)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Utsläpp av olja. Strax innan Skattkärr. Skyltar varning för slirig vägbanan utsatta.


Plats: . Väg 856 från Juoksengi till Juoksengi Kyrka båda riktningarna i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Vägarbete. Förberedande inför beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.


Plats: . Väg 856.01 från Juoksengi Kyrka till Hepokangas båda riktningarna i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Vägarbete. Förberedande inför beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.


Plats: . Väg 363 från Haddingen till Västerslättsrondellen båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Beskrivning: Vägarbete. Urgrävning av befintlig väg samt anläggning av trafikavskiljande portaler genom Hissjö by. Trafiklen regleras med trafikljus.


Plats: . Väg 842 från Bjurträsk till Norsjö båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Beskrivning: Vägarbete. Trummbyte vid Brännmyrbäcken. Begränsad framkomlighet.


Plats: . Väg 95 från Merkenes till Riksgräns SE/NO vid Junkedal båda riktningarna i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Många renar i området runt Merkenäs.


Plats: . Väg 720 från Näsbyn till Näverträsk båda riktningarna i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Vägarbete. Förstärknings och beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Arbetet utförs dagtid vardagar.


Plats: . Väg 68 från Riddarhyttan till Hedkärra båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbete. Målning av kantlinjer. Rörligt arbete längs sträckan, skyddsbil på plats.


Plats: . E45 från Trafikplats Marieholmsmotet (76) till Trafikplats Slakthusmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Trafikmeddelande. En vägskada har bildats på vägen strax innan Slakthusmotet i höger fil. Varningskyltar är utsatta. Skall åtgärdas under augusti.


Plats: . E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider


Plats: . Väg 40 vid Brodalsmotet (85) i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Fönsterbyte på intilliggande byggnad. Påfart mot Jönköping avstängd. Följ orange vägvisning


Plats: . Väg 26 från Ek till Trafikplats Haggården båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Planskild gång- och cykelbana vid Karleby. Minsta bredd 3,75 meter


Plats: . Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada.


Plats: . Väg 49 Hagmanstorp till Cpl Fabian båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Trimningsåtgärder i Hallenbergsrondellen


Plats: . Linnégatan mellan Nordenskiöldsgatan och Linnéplatsen i Göteborg kommun

Beskrivning: Vägarbete. Arbete i spårområde. Följ orange vägvisning


Plats: . E45 från Näsviken till Cirkulationsplats Strömsund båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Beskrivning: Vägarbete. Underhållsarbete på Strömsundsbron. Trafiken regleras med trafikljus.


Åter till Avståndstabell Sverige

Se även Vägvädret just nu

Trafikläget på Avståndstabell   © 2009-2021 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige