Trafikläget

Trafikläget på svenska vägar just nu:


Plats: . Väg 841 från Trafikplats Sallerup (15) till Klågerup båda riktningarna i Skåne län (M)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Slåtterarbete mellan Malmö och Klågerup..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 34 från Glahytt till Lövhäll i riktning mot Kisa i Kalmar län (H)

Beskrivning: Bärgning. Trafikmeddelande. Växelvis trafik. Bärgning av lastbil efter tidigare olycka..


Plats: . E12 från Forsmark V till Juksjaurbäcken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. Personbil som är övergiven mellan Stålfjäll och Gardvik. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 28 från Cirkulationsplats Torskors till Södra Rödeby i riktning mot Emmaboda i Blekinge län (K)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. Begränsad framkomlighet på grund av en bil med haveri i höjd med Bubbetorp. .


Plats: . Väg 35 från Överum till Länsgr. Östergötlands/Kalmar län vid Furuliden båda riktningarna i Kalmar län (H)

Beskrivning: Sprängningsarbete. Vägarbete. Sprängningsarbete norr om Överum. Trafiken leds med trafikljus och kortare stopp förekommer vid sprängning. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 63 från Kopparberg S till Länsgr. Värmlands/Örebro län vid Saxen i riktning mot Karlstad i Örebro län (T)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Fräs och beläggningsarbete som regleras av vakt/ljus samt lots. .


Plats: . Väg 919 vid Cirkulationsplats Motalavägen båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Olja på vägen. Trafikmeddelande. Personbil som läcker drivmedel. Räddningstjänst på plats..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 1139 från Nyckelby till Estuna båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Nedfallna träd. Trafikmeddelande. Träd delvis över vägen. Personal på väg..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 873 från Gate ind.omr till Gunnarskog båda riktningarna i Värmlands län (S)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Beläggningsarbete Racken - Gunnarskog. Vakt och lots.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 1182 från Hävla Bruk till Brenäs båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Nedfallna träd. Trafikmeddelande. Träd blockerar halva vägen.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 229 vid Trafikplats Älta i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. Personbil i vägren på påfarten..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 26 från Norra Unnaryd till Röksberg båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Beläggningsarbete..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . E4 från Trafikplats Måttsund till Trafikplats Antnäs i riktning mot Skellefteå i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Bärgning. Trafikmeddelande. Bärgning av lastbil strax söder om Måttsund. Arbetet sker under Torsdagen den 21/10 mellan kl 09:00 - 16:00. Södergående trafik leds om via Måttsund. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras..


Plats: . E20 från Trafikplats Vasa (141) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. Personbil i vägren.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 31 från Petersborg till Cirkulationsplats Gisshult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Beläggningsarbete mellan Nässjö och Vetlanda. Trafiken regleras med bom och lots. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . E4 från Trafikplats Rotebro (174) till Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. Personbil i vägren strax efter Rotebro. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 13 från Cirkulationsplats Ystad N till Cirkulationsplats Sjöbo S båda riktningarna i Skåne län (M)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Slåtterarbete mellan Sjöbo och Ystad..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 897 från Aspö till Hässleby gård båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Vägen avstängd. Beläggningsarbete mellan Karlstorp och Knivshult. Risk för stenskott, boende kan passera. .


Plats: . E6 från Hogdalsmotet (113) till Blomsholmsmotet (112) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. Bil som står delvis i höger körfält..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 40 från Sobo till Axamo i riktning mot Vimmerby i Jönköpings län (F)

Beskrivning: Olycka. Olycka. Singelolycka med personbil väster om Jönköping..

Typ: Körfält blockerade


Åter till Avståndstabell Sverige

Se även Vägvädret just nu

Trafikläget på Avståndstabell   © 2009-2021 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige