Trafikläget

Läget på svenska vägar just nu:


Plats: . Väg 26 från Mölltorp till Trafikplats Haggården båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Slåtterarbete, arbetsfordon i vägområdet.


Plats: . Väg 2762 från Böja till Kröken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Grävning utmed väg vid Böja kyrka. Trafiksignareglerad.


Plats: . E4 från Trafikplats Ljungby N (80) till Trafikplats Lagan (81) båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Älg på fel sida av viltstängslet.


Plats: . Väg 816 från Närsta till Munsö Kyrka båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Älg på fel sida viltstängslet.


Plats: . E18 från Aspnäs till Vreta handel i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Träd som ramlat ner över E18. Blockerar körfälten helt i riktning in mot Norrtälje, och begränsad framkomlighet i riktning Kapellskär.


Plats: . Väg 174 från Dingle Skola till Hunnebostrand båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Slåtterarbete, arbetsfordon i vägområdet.


Plats: . E6 från Trafikplats Fjärås (58) till Trafikplats Frillesås (57) i riktning mot Malmö i Hallands län (N)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Lastbil som står halvt ner i diket, begränsad framkomlighet, Strax före Frillesås.


Plats: . Väg 897.01 från Nedre Soppero till Nedre Soppero N båda riktningarna i Norrbottens län (BD)

Beskrivning: Vägarbete. Trummbyte och dikning, risk för begränsad framkomlighet.


Plats: . Väg 527 från Forsa till Kullamotet (80) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Drift/underhåll. Ugrävning av Järnväg. Vägen avstängd nattetid 23:30 - 07.30.


Plats: . Väg 852 vid Nässjö, Skogsvallenrondellen, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Vägen avstängd. Underhållsarbete i Nässjö. Arbetet beräknas vara klart Söndag klockan 05:00.


Plats: . E20 från Arphus till Trafikplats Härad (135) båda riktningarna i Södermanlands län (D)

Beskrivning: Trafikmeddelande. Personbil i vägren. Ingen varningstriangel. Syns dåligt.


Plats: . Väg 133 från Nostorp till Tärenäs båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Beskrivning: Vägarbete. Vägen avstängd på grund av underhållsarbete i Nostorp öster om Gränna. Vägen beräknas öppna söndagen den 20 september klockan 16:00.


Plats: . Väg 2894 från Persbo till Korsberga V båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägarbete. Trumbyte.


Plats: . Väg 1048 från Avaträsk till Måntorp båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Beskrivning: Vägarbete. Beläggningsarbete. Mycket begränsad framkommlighet under arbetet eftersom vägen är mycket smal.


Plats: . Väg 210 från Evertsholm till Söderköping Norr i riktning mot Tyrislöthamn i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Vägarbete. Byggnation av ny väg samt gång- och cykelbana mellan Torstorp och Kungsängen. Trafik regleras med hjälp av trafikljus.


Plats: . E20 från Johannisberg till Sandskogstorp i riktning mot Eskilstuna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbete. Broarbete. Nedsatt hastighet förbi platsen.


Plats: . Väg 800 vid Sjöbo, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Kabelarbete i mark


Plats: . Väg 881 från Gillerhälla till Djurö kvarn båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Beskrivning: Vägarbete. Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt och trafikreglering med trafikljus.


Plats: . Väg 55 mellan Högsten och Länna, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Beläggningsarbete på väg 55. Trafiken dirigeras med trafikljus o dubbellots.


Plats: . Väg 56 vid Trafikplats Gröndal (129), i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Beläggning av cirkulationsplats samt påfart mot Eskilstuna. Vid beläggning av påfart leds trafiken om annars dirigeras trafiken med vakt. Arbetet pågår nattetid mellan 18-06


Åter till Avståndstabell Sverige

Artiklar för Avståndstabell   © 2009-2020 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige