Trafikläget

Trafikläget på svenska vägar just nu:


Plats: . Väg 156 från Haratången till Fredared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Olycka. Olycka. Trafikolycka - flera fordon, Personbil, Räddningstjänst på plats.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . E18 vid Trafikplats Tensta i riktning mot Enköping i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Bärgning. Trafikmeddelande. Personbil på avfarten.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 774 från Simnatorp till Bråtåkra båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Beskrivning: Nedfallet träd. Trafikmeddelande. Ett träd ligger delvis över vägen söder om Vetlanda. Personal på väg.


Plats: . Väg 651 från Tomta till Forsbro båda riktningarna i Gävleborgs län (X)

Beskrivning: Vägskada. Trafikmeddelande. Cykelbanan på södra sidan bron är underminerad. .


Plats: . Väg 241 från Södra Borgeby till Kalvbergsåsen båda riktningarna i Värmlands län (S)

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Gräsklippning i vägkant..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 1324 från Ågerupsmölla till N Rörum båda riktningarna i Skåne län (M)

Beskrivning: Olycka. Olycka. Begränsad framkomlighet på grund av en singelolycka med personbil i diket väster om N Rörum..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 332 från Kläpp till Mäland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. En personbil står illa till i korsningen med väg334 i Kläpp.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 905 från Drättinge till Bibbetorp båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Beskrivning: Nedfallet träd. Trafikmeddelande. Träd över vägen söder om Braås.


Plats: . E18 från Västhagagatan till Trafikplats Karlslundsgatan (112) i riktning mot Västerås i Örebro län (T)

Beskrivning: Fordonshaveri. Trafikmeddelande. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 739 från Grådö till Trafikplats Brunna båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Fräsnings- och beläggningsarbete på Grådöbron. Trafik regleras med flaggvakt. Arbetet utförs tors och fre kl.06:00-19:00..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 734 från Ängås till V Röd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Rullgrus. Trafikmeddelande. Grus på vägbanan mellan Svanesund och Varekil. Varningsskyltar uppsatta..


Plats: . Väg 2218 från Årbol till Dals Långed båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Beläggningsarbete. Risk för stenskott föreligger. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . E4 från Trafikplats Midlanda (234) till Sundsvallsbron i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Beläggningsarbete. Trafiken leds förbi arbetet i ena körfältet. Arbetet sker i etapper och utförs kvälls- och nattetid måndag till fredag 19:00-06:00.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 84 från Linsell till Glissjöberg båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Beskrivning: Vägskada. Trafikmeddelande. Vägskada i höjd med Glissjöberg. Ett körfält avstängt i södergående riktning..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . E4 vid Motorvägsbron båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Broöppning. Trafikmeddelande. Gäller även Saltsjöbron.


Plats: . E4 vid Motorvägsbron båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Beskrivning: Broöppning. Trafikmeddelande. Gäller även Saltsjöbron.


Plats: . Väg 1975 från Dalån till Fors båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Beskrivning: Vägskada. Trafikmeddelande. Blödande asfalt, risk för halka. Varingsskyltar utsatta..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 635 från Halvarsgårdarna till Cirkulationsplats N Romme båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Fräsning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet på platsen.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Warfvinges Väg i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Monteringsarbete av lyftkran. S:t Göransgatan mellan Warfvinges väg och Mariedalsvägen.


Plats: . Väg 1057 vid Gärstadsverken, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Broarbete, trafik leds med trafiksignal..


Åter till Avståndstabell Sverige

Se även Vägvädret just nu

Trafikläget på Avståndstabell   © 2009-2022 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige