Avståndstabell Sverige : Artiklar

Hjärnstark - så stimulerar du hjärnan genom kost, aktiviteter och träning

HJÄRNSTARK
HJÄRNSTARK

Evolutionens kronjuvel har den kallats för. Den väger ungefär 1,5 kilo och förbinder fler än 100 miljarder nervceller som skickar signaler till tusentals andra celler med en enorm hastighet (ca 300 kilometer i timmen). Här finns våra tankar, våra känslor, minnen, drömmar, preferenser och idéer. Genom denna kommunicerar vi och öppnar upp till världen. Med dess hjälp kan du göra allt från att laga mat, spela poker, tala och röra dig. Jag talar självklart om ett av kroppens mest fundamentala och komplexa organ - hjärnan. Rent fysiologiskt är hjärnan indelad i tre delar som till viss del vittnar om deras respektive funktion; storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Därutöver har vi hjärnans yttre skikt som kallas för hjärnbarken eller kortex (härifrån kontrolleras sinnen, motorik och språk, minne och känslor). Eftersom hjärnan är ett så passt komplext organ bedrivs mycket forskning inom området bland annat på ansedda Karolinska Institutet. Neurovetenskap gifter exempelvis hjärnan med nervsystemet genom grundläggande studier som avser hur de senare fungerar och hur specifika sjukdomar kan behandlas. Även andra tillstånd som är psykiska och som rör sinnesorganen eller hjärnans åldrande kräver forskning och ökade kunskaper vilket görs inom ramen för så kallad klinisk forskning. Så viktig är hjärnan att den till och med gjort nedslag inom den icke vetenskapliga litteraturen som vänder sig till den breda massan. Med boken Hjärnstark blev exempelvis Anders Hansen, överläkare i psykiatri och tillika författare känd för de flesta svenskar. I boken pekar han på hjärnans enorma föränderlighet - det bildas konstant nya hjärnceller samtidigt som andra kopplingar skapas och försvinner. Detta gör att hjärnans utveckling i hög grad kan påverkas av vårt egna agerande såsom individer vad gäller exempelvis kost och motion och stresslindring. I den här artikeln delar vi med oss av några tips på hur du blir “stark” i hjärnan.

Stimulera hjärnan genom att lära dig något nytt

Forskning som genomförts på elever vid försvarets tolkskola (där kandidater får lära sig bland annat ryska och arabiska på ibland bara ett år) visar att hjärnan växer när man lär sig ett nytt språk snabbt. Enligt Johan Mårtensson, forskare i psykologi vid Lunds universitet är språk som aktivitet ett bra sätt att hålla hjärnan i trim då det kan bidra till att olika områden i hjärnan (såsom exempelvis hippocampus eller delar som har med motoriken att göra) växer. En annan aktivitet som är både underhållande och som hjälper till att hålla hjärnan alert är poker eftersom ett skickligt pokerspel kräver koncentration, styrning av känslor, intuition och strategiskt tänkande. Det är inte för intet som framgångsrika pokerspelare är de som lär sig utnyttja ovan nämnda styrkor och utnyttja motståndarens svagheter i lika hög grad. Som tur är kan du lära dig bägge aktiviteter genom att ta hjälp av den stora mängd information som finns tillgänglig online. Språktjänsten Duolingo finns i form av en kostnadsfri mobilapp (och webbsida) och erbjuder språkkurser i upp till 30 språk genom specialutformade lektioner. På samma vis finns webbsidor där du kan lära dig grunderna i pokerstrategi jämte andra tips och tricks av värde.

Träning för både kropp och knopp

TRÄNING FÖR SINNET
TRÄNING FÖR SINNET

Vi vet redan att fysisk träning är enormt fördelaktigt för vårt fysiska välbefinnande. Hjärtat, blodcirkulationen och en rad andra basala organ mår bra av att vi rör på oss regelbundet. Motion är dock minst lika fördelaktigt för hjärnan - när vi rör på oss slår hjärtat snabbare än när vi är i vilotillstånd och musklerna kräver mer blod vilket innebär att hjärnan, som en följd, får cirka 20 procent mer blod och ytterst mer syre och näring. När hjärnan mår bra hanterar vi stress bättre, blir mer kreativa och gladare. Viktigt att komma ihåg är dock att en promenad på måfå då och då inte räcker, du måste upprätthålla din fysiska aktivitet över tid, i vart fall under några veckors tid, för att uppnå resultat. Nästa gång du hasar dig till gymmet, löpspåret eller yogasalen bör du därför inte enbart se det som en investering i kropp och hälsa utan även i knoppen. Som analogi kan hjärnhälsa liknas vid poker där strategiska val lägger grunden för en potentiell vinst, snarare än roulettespel där utgången är mer slumpartad och inte beroende av individen. Enligt Hansen (som nämns ovan) är effekten av fysisk aktivitet på hjärnan så pass betydelsefull att han siar att det kommer vara huvudanledningen till att folk tränar om 20 år.

Meditera mera

Meditation eller mindfulness som det ibland kallas för är ett samlingsnamn för olika tekniker som används för att förändra sinnet. Det handlar i princip om att rikta ditt fokus inåt, vara mer närvarande i nuet, älta färre tankar och komma i kontakt med - samt acceptera dina känslor utan att värdera de som bra eller dåliga. Ibland används olika andningstekniker, ibland musik, ibland inget alls. Kopplingen mellan hjärnan och meditation består av att daglig meditation kan förändra hjärnans struktur och kapacitet och i förlängningen bidra till förbättrad inlärning, kognitiva förmågor och minne. Kognitiva förmågor hjälper oss med allt från intellektuellt och emotionellt tänkande till att mäta avstånd. Enligt vetenskapliga studier kan meditation därutöver påverka hjärnans fysiska struktur och då framförallt den grå hjärnsubstans som finns i de delar av hjärnan som bland annat har inverkan på inlärning, hörselintryck och sinnen samt arbetsminne och beslutsförmåga. För den som tycker det känns krångligt att sätta igång med meditation som novis finns en mängd litteratur om ämnet som du kan förkovra dig i. På marknaden finns även en rad kostnadsfria appar (Headspace, Calm etc.) som kan hjälpa dig på traven och guida dig igenom olika meditationstekniker.

Åter till Avståndstabell Sverige

Artiklar för Avståndstabell   © 2009-2020 Inskrift Webbutveckling, Kungsör Sverige